Επιδοτούμενες Εκπαιδεύσεις - Κrav Μaga Protecion KMP - Greece
Krav Maga, Krav-Maga, Kravmaga, KMP, Thessaloniki, Greece, Chris Oikonomou, Κραβ Μαγκα, ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ, Μαχητικο Κραβ Μαγκα, Χρηστος Οικονομου
15772
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15772,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Επιδοτούμενες Εκπαιδεύσεις

Επιδοτούμενες Εκπαιδεύσεις

Είναι μόνο για εταιρείες που μπορούν να συμμετέχουν σε επιδοτούμενες εκπαιδεύσεις από επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ και επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στην Ασφάλεια-Αυτοάμυνα-Αυτοπροστασία Α.Α.Α.

Επιδοτούμενες Εκπαιδεύσεις - Krav Maga Protection KMP

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να επανεισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24%.

Ο ΛΑΕΚ είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Η εκπαίδευση που παρέχει η Krav Maga Protection KMP ®, περιλαμβάνει Πρακτικά και Θεωρητικά μαθήματα και πολλές φορές γίνεται σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που κατέχουν την σχετική άδεια.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσαρμόζεται στις ανάγκες της εταιρείας και ο εξοπλισμός παρέχεται από την Krav Maga Protection.

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% δύναται να υπαχθούν:

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα (Ενδοεπιχειρησιακά & Διεπιχειρησιακά)
  • Μεταπτυχιακά ή άλλα μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% δεν δύναται να υπαχθούν:

  • Κατ’ οίκον εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Συνέδρια – Σεμινάρια με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων άνω των 35 ατόμων
  • Προγράμματα διά αλληλογραφίας

Η KMP ®, παράλληλα με το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ δύναται να παρέχει στην εταιρεία ξεχωριστή πιστοποίηση εκπαίδευσης διεθνώς αναγνωρισμένη.

KMP krav maga Casino Training Instructor team