Νέα συνεργασία της KMP international με τον κρατικό φορέα ΕΚΚΑ
Krav Maga, Krav-Maga, Kravmaga, KMP, Thessaloniki, Greece, Chris Oikonomou, Κραβ Μαγκα, ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ, Μαχητικο Κραβ Μαγκα, Χρηστος Οικονομου
19737
post-template-default,single,single-post,postid-19737,single-format-standard,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Νέα συνεργασία της KMP international με τον κρατικό φορέα Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΚΚΑ


Ακόμη μια νέα συνεργασία του Οργανισμού μας με κρατικό φορέα.
Από σήμερα η Krav Maga Protection International KMP ® ξεκινάει την συνεργασία της με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

Πληροφορίες για το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.):

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), είναι Ν.Π.Δ.Δ., υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει αποστολή το συντονισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και του δικτύου των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, σε όλη την επικράτεια και ταυτόχρονα παρέχει υπηρεσίες κάλυψης έκτακτων κοινωνικών αναγκών σε ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Ε.Κ.Κ.Α. μέσω των επιχειρησιακών υπηρεσιών ετοιμότητας, υποδοχής και κοινωνικής παρέμβασης, περιλαμβάνουν συμβουλευτική αγωγή, πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα πρόνοιας, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε άτομα, οικογένειες και ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση κρίσης ή έκτακτης ανάγκης. Οι δραστηριότητές μας αυτές έχουν στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης και την αποφυγή των κινδύνων που ελλοχεύονται από τις αρνητικές της επιπτώσεις.

Οι βασικοί άξονες παρέμβασης του Ε.Κ.Κ.Α. είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών μέσω ενός δικτύου δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
β) η εξ’ αποστάσεως στήριξη μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: «197» Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας και «1107» Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας
γ) η επιτόπια ψυχο-κοινωνική παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης
δ) η ψυχο-κοινωνική παρέμβαση σε καταστάσεις μαζικών καταστροφών
ε) η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων, δικτύωσης, αξιολόγησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα της πρόνοιας
στ) ο συντονισμός εθνικών δράσεων εξυπηρέτησης ευπαθών τμημάτων του πληθυσμού
ζ) η συνεργασία και δικτύωση με δημόσιους φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την υλοποίηση δράσεων προάσπισης των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιταγών του εθνικού και διεθνούς δικαίου.

Το Κέντρο μας μεταξύ των υπηρεσιών κοινωνικής προσφοράς που παρέχει είναι και η προστατευμένη φιλοξενία σε ευάλωτα άτομα και ομάδες πληθυσμού, όπως έφηβοι και έφηβες, γυναίκες – με ή χωρίς παιδιά – θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης, παράνομης εμπορίας και διακίνησης (trafficking), καθώς και ενηλίκων που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης. Στους Ξενώνες, κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, παρέχεται από ειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, προστατευμένη φιλοξενία και φροντίδα, συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, με σκοπό την ενδυνάμωσή τους, με τελικό στόχο την αυτόνομη διαβίωση τους.

Σημαντικό έργο παρέχεται επίσης προς τρίτους φορείς, μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης φορέων, τήρησης Εθνικού Μητρώου για την Παιδική Προστασία και την Αναδοχή, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Αιτούντων άσυλο.|

Σχολές Krav Maga Protection ( KMP )

Πληροφορίες για το Κραβ Μαγκά

Η αναφορά του Boaz Aviram chief instructor krav maga IDF

 

Krav Maga Protection International KMP ®, ο μοναδικός πιστοποιημένος Οργανισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εκπαιδευτική ύλη κραβ μαγκά του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ από τον Chief Instructor Krav Maga Israel Defence Force IDF Boaz Aviram.