Σχολή εκπαιδευτών

Δικαίωμα συμμετοχής στη σχολή εκπαιδευτών της ΚΜΡ έχουν:

(1) Μαθητές επιπέδου 4ο Level και πάνω. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να γίνει εκπαιδευτής και δεν είναι μαθητής της ΚΜΡ θα πρέπει να κατέχει ανάλογο πτυχίο εκπαιδευτή σε άλλο μαχητικό σύστημα ή πολεμική τέχνη και εμπειρία διδασκαλίας το λιγότερο 2 έτη
(2) Λευκό ποινικό μητρώο
(3) Ολοκληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του

Εφόσον έχει τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να περάσει από προσωπική συνέντευξη με τον υπεύθυνο της ΚΜΡ, προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα του
Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία τη σχολή εκπαιδευτών, λαμβάνουν:

(1) Πτυχίο εκπαιδευτή της ΚΜΡ με τον πρώτο βαθμό προχωρημένου επιπέδου, ADVANCE LEVEL 1 INSTRUCTOR
(2) Πτυχίο προπονητή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοάμυνας ISDO
(3) Δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράμματος πρώτων βοηθειών για εκπαιδευτές - προπονητές

Τα πτυχία δεν έχουν ημερομηνία λήξεως