Εκπαιδευτική Ομάδα ΚΜΡ

Χρήστος Οικονόμου
Νικόλαος Γιαννώρος
Anton Stoeckl
Χρήστος Αυγουστίδης
Ευριπίδης Τασιάκος
Χαράλαμπος Ουζούνογλου
Ιωάννης Παπαϊωάννου
Δημήτριος Βερικούκης
Παναγιώτης Ζαφείρογλου
Θεόδωρος Σώχαλης
Ζαχαρίας Στεφανίδης
Αλέξανδρος Κορίτσογλου
Ιωάννης Καραμπατζιάκης
Αθανάσιος Μπουμπούρης
Γεώργιος Καραπαλίσης
Κωνσταντίνος Εφραιμίδης
Αντώνιος Τσαταλίδης
Παντελεήμων Παπαγιαννάκης
Χαρά Οικονόμου