Επίπεδα KMP

Υπάρχουν 5 βασικά (BASIC) και 4 προχωρημένα (ADVANCE).

Το κάθε επίπεδο αποτελείται από διαφορετικά χτυπήματα και τεχνικές, πάνω στα οποία ο μαθητής πρέπει να δώσει εξετάσεις προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο. Στο κάθε ένα από αυτά παίρνει ξεχωριστό πτυχίο, αναγράφοντας επάνω τον ατομικό αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος εκδίδεται από την Ομοσπονδία.

Η ύλη είναι με τέτοιο τρόπο κατανεμημένη έτσι ώστε ολοκληρώνοντας το ένα επίπεδο ο μαθητής να είναι προετοιμασμένος για το επόμενο

Ο βαθμός ADVANCE 1, αντιστοιχεί με μαύρη ζώνη 1DAN άλλων συστημάτων.

Όλα τα πτυχία της KMP είναι διεθνώς αναγνωρισμένα.