Μαχητικο Κραβ Μαγκα - Krav Maga Protection KMP - Greece
Krav Maga, Krav-Maga, Kravmaga, KMP, Thessaloniki, Greece, Chris Oikonomou, Κραβ Μαγκα, ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ, Μαχητικο Κραβ Μαγκα, Χρηστος Οικονομου
21786
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21786,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση απορρήτου

Η Krav Maga Protection International KMP αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία του απορρήτου, της ασφάλειας και της προστασίας δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου σάς ενημερώνει για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου και τις επιλογές που έχετε όσον αφορά στον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που μπορεί να συλλέγονται από την online δραστηριότητά σας, τη χρήση συσκευών και τις πληροφορίες που παρέχονται από την Krav Maga Protection International KMP για σκοπούς εύρεσης συνεργατών ή θέσης απασχόλησης.

Οι αρχές του ιδιωτικού απορρήτου μας Νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με σύννομο τρόπο και με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων διεξάγονται: 1) με τη συγκατάθεσή σας, 2) με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεών μας προς εσάς, 3) για τους νόμιμους σκοπούς της διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, της προώθησης της καινοτομίας και της παροχής μιας ενιαίας εμπειρίας πελάτη, ή 4) για άλλο σύννομο σκοπό.

Κοινοποίηση και επιλογή χρήσης δεδομένων: Ενεργούμε με διαφάνεια και σας παρέχουμε σαφείς ειδοποιήσεις και επιλογές σχετικά με τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και τους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιείται η συλλογή και η επεξεργασία τους. Δε θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς που δεν είναι σύμφωνοι με αυτές τις αρχές, τη Δήλωση απορρήτου μας ή συγκεκριμένες ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της Krav Maga Protection International KMP

Πρόσβαση δεδομένων: Σας παρέχουμε εύλογη πρόσβαση καθώς και τη δυνατότητα να ελέγξετε, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει.

Ακεραιότητα δεδομένων και περιορισμός χρήσης: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται κατά τη συλλογή τους ή για πρόσθετους σκοπούς, πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ασφάλεια δεδομένων: Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κοινολόγηση, εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας πληροφοριών στις δραστηριότητές μας και προσφέρουμε κορυφαία προϊόντα και λύσεις με υψηλό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων.

Λογοδοσία για περαιτέρω διαβίβαση: H Krav Maga Protection International KMP δε κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

Η Krav Maga Protection International KMP συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο διαχείρισης της σχέσης σας με αυτήν και προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα εξατομικεύοντας την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή σας με την εταιρία.

Η Krav Maga Protection International KMP μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς αναφορικά με:

Newsletters: Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Τα newsletters μπορεί να περιλαμβάνουν νέα του οργανισμού, εκδηλώσεις, ενημερώσεις για νέα προγράμματα/εκπαιδεύσεις, κ.α.

Διαγωνισμοί/Προσφορές: Συλλογή στοιχείων για τη διεξαγωγή διαγωνισμών/προσφορών.

Έρευνα: Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εργαλεία έρευνας και ανάπτυξης και ενσωματώνουν δραστηριότητες ανάλυσης δεδομένων.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία: Συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, τους κανονισμούς, τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις κρατικών φορέων και φορέων επιβολής του νόμου σε θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, την προστασία μας, την προστασία των χρηστών και των πελατών μας και την επίλυση τυχόν διαφορών με πελάτες.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε:

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας ή από την οποία είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε κατά την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών της Krav Maga Protection International KMP ή κατά τη διάρκεια συζητήσεων ή αλληλογραφίας με αντιπροσώπους της Krav Maga Protection International KMP.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τη φύση της αλληλεπίδρασής σας με την εταιρία μας ή από τις υπηρεσίες της Krav Maga Protection International KMP που χρησιμοποιείτε, και μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

Α) Πληροφορίες που παρέχετε άμεσα

Δεδομένα επικοινωνίας: Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά και/ή επαγγελματικά δεδομένα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων παρόμοιων στοιχείων επικοινωνίας.

Δεδομένα τοποθεσίας: Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας όταν ενεργοποιείτε υπηρεσίες που βασίζονται σε τοποθεσία ή όταν, κατά την εγγραφή ενός προϊόντος, επιλέγετε να παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τοποθεσία.

Προτιμήσεις: Συλλέγουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας στον βαθμό που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (τόσο όταν μας τις αποκαλύπτετε εσείς όσο και όταν τις συνάγουμε με βάση ό,τι γνωρίζουμε για εσάς) και για τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να επικοινωνούμε μαζί σας.

Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Είναι, επίσης, δυνατό να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε πληροφορίες με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκετε και να αλληλεπιδράτε μαζί μας σε διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ανάλογα με τη λειτουργία, η εκ μέρους σας χρήση αυτών των λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινολόγηση πληροφοριών που σας αφορούν. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις τοποθεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να κοινολογηθούν από αυτές τις τοποθεσίες.

Β) Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας

Ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα: Είναι δυνατόν να συλλέγουμε ανώνυμες απαντήσεις σε έρευνες και συγκεντρωτικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών της Krav Maga Protection International KMP Στο πλαίσιο των λειτουργιών μας, ενδέχεται επίσης να εφαρμόσουμε μια διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων σας ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω της χρήσης αυτών των δεδομένων με τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.

Γ) Πληροφορίες από τρίτες πηγές

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ακρίβειας των δεδομένων και της παροχής κορυφαίας εμπειρίας πελάτη μέσω της παροχής καλύτερων εξατομικευμένων υπηρεσιών, περιεχομένου, μάρκετινγκ και διαφημίσεων, ενδέχεται να συσχετίζουμε ή να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές πηγές που περιγράφονται παραπάνω. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκρίνουμε τις γεωγραφικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν από εμπορικές πηγές, με τη διεύθυνση IP που συνέλεξαν τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων ούτως ώστε να εντοπίσουμε τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Ένας άλλος τρόπος συσχετισμού των πληροφοριών μεταξύ τους είναι μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού όπως ενός cookie ή αριθμού λογαριασμού.

Προστασία ιδιωτικού απορρήτου για τα παιδιά

Η Krav Maga Protection International KMP δε συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά, όπως ορίζεται από την τοπική νομοθεσία, και οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές της για φορητές συσκευές δε στοχεύουν σε παιδιά.

Πώς διατηρούμε ασφαλή τα δεδομένα σας

Για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή γνωστοποίησης και την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πληροφοριών σας, λαμβάνουμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα υλικής, τεχνικής και διοικητικής φύσης για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Η Krav Maga Protection International KMP διατηρεί τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή όσο επιτρέπεται από τη νομοθεσία και εφόσον τα δεδομένα εξακολουθούν να έχουν νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό.

Κατά τη συλλογή, διαβίβαση ή αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών, όπως είναι τα οικονομικά στοιχεία, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες πρόσθετης ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση.

Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα

Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο ως εξής:

Εταιρικές συναλλαγές: Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις στις οποίες, είτε για στρατηγικούς είτε για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, η Krav Maga Protection International KMP θα αποφασίσει να πωλήσει, αγοράσει, συγχωνεύσει ή αναδιοργανώσει τις επιχειρήσεις της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να αποκαλύψουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε υποψήφιους ή πραγματικούς αγοραστές ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από πωλητές. Πρακτική μας σε αυτού του είδους τις συναλλαγές είναι να επιδιώξουμε την κατάλληλη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία: Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν πιστεύουμε, καλή τη πίστη, ότι έχουμε υποχρέωση: (i) να απαντήσουμε σε δεόντως εξουσιοδοτημένα αιτήματα για πληροφορίες από αστυνομικές, ρυθμιστικές, δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση διαφύλαξης της εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (ii) να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, έγγραφο κλήσης ή δικαστική απόφαση, (iii) να διερευνήσουμε και να συνδράμουμε στην αποτροπή απειλών της ασφάλειας, της απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας, (iv) να επιβάλλουμε/προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της Krav Maga Protection International KMP ή των θυγατρικών της, ή (v) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την προσωπική ασφάλεια της Krav Maga Protection International KMP, των εργαζομένων της και τρίτων που βρίσκονται ή χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της Krav Maga Protection International KMP, όταν επιτρέπεται και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου.

Κοινοποίηση σε τρίτους: Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε: (i) γραφεία οικονομικών πληροφοριών και υπηρεσίες προστασίας από τις απάτες, (ii) γραφεία είσπραξης χρεών (για εκκρεμείς οφειλές προς εμάς), (iii) παρόχους ασφαλίσεων ή (iv) άλλων τρίτων, όπως συνεργάτες δικτύου, με την κατάλληλη ειδοποίηση και συγκατάθεση. Εάν επιλέξετε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα στις άλλες εταιρίες, η διαχείριση αυτών των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου αυτών των εταιριών, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από τις πολιτικές και πρακτικές της Krav Maga Protection International KMP

Επιλογή των προτιμήσεων ιδιωτικού απορρήτου

Έχετε την επιλογή να εγγραφείτε ως συνδρομητής για να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας (newsletters) από εμάς σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες της Krav Maga Protection International KMP Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας (newsletters) γενικού περιεχομένου από την Krav Maga Protection International KMP καθώς και τον τρόπο παράδοσής τους – π.χ. μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, κινητής συσκευής ή online.

Μπορείτε να εκτελέσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές σας σχετικά με τη λήψη είτε της συνδρομής, είτε δελτίων επικοινωνίας (newsletters) γενικού περιεχομένου στο σημείο συλλογής δεδομένων ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. Αυτές οι επιλογές δεν ισχύουν για τα δελτία επικοινωνίας (newsletters) που έχουν πρωταρχικό σκοπό τη διαχείριση της ολοκλήρωσης των παραγγελιών, συμβολαίων, υποστήριξης, προειδοποιήσεων ασφάλειας προϊόντων, ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης ή άλλων ειδοποιήσεων διαχείρισης και συναλλαγών, καθώς ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των δελτίων επικοινωνίας (newsletters) δεν είναι η εμπορική προώθηση.

Δελτία επικοινωνίας (newsletters) μετά από εγγραφή: Περιλαμβάνονται όσα λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώσεις λογισμικού κ.λπ., τα οποία μπορείτε να ζητήσετε ρητά ή να συναινέσετε για τη λήψη τους. Αφού ζητήσετε τέτοια δελτία επικοινωνίας (newsletters), μπορείτε να επιλέξετε να μην τα λαμβάνετε πλέον χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Επιλέξτε τη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “Opt-out” (Διακοπή υπηρεσίας) ή “Unsubscribe” (Κατάργηση εγγραφής) ή ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας που αφορά την εγγραφή σας.
Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από μηνύματα που παραδίδονται σε φορητές συσκευές, απαντήστε στο μήνυμα με τις λέξεις “STOP” (Διακοπή) ή “END” (Λήξη).
Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας. Φροντίστε να αναφέρετε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες για τις εγγραφές AlfanetE. που δε θέλετε να λαμβάνετε πλέον.
Δελτία επικοινωνίας (newsletters) γενικού περιεχομένου: Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και/ή υποστήριξη. Σε αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ειδικές προσφορές, εξατομικευμένο περιεχόμενο, στοχευμένες διαφημίσεις ή προσκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς ή σε αναθεωρήσεις συμμόρφωσης. Αφού ζητήσετε τέτοια δελτία επικοινωνίας, μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε αυτά τα δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου κάνοντας ένα από τα εξής:

Επιλέξτε τη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “Opt-out” (Διακοπή υπηρεσίας) ή “Unsubscribe” (Κατάργηση εγγραφής) ή ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας.
Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από μηνύματα που παραδίδονται σε φορητές συσκευές, απαντήστε στο μήνυμα με τις λέξεις “STOP” (Διακοπή) ή “END” (Λήξη).
Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου

Εάν τροποποιήσουμε τη Δήλωση απορρήτου, θα κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη δήλωση εδώ, με ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη Δήλωση απορρήτου της εταιρίας, που διαφοροποιούν σημαντικά τις πρακτικές μας περί απορρήτου, ενδέχεται επίσης να σας ενημερώσουμε με άλλα μέσα, όπως π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτησης σχετικής γνωστοποίησης στον εταιρικό ιστότοπο και/ή σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές. Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018.

Cookies

Σχετικά με τα Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα “cookies”.

Ο λόγος που εμφανίζεται το μήνυμα για τα cookies είναι πως το υπαγορεύει ο νόμος για τους επισκέπτες ιστοτόπων από την ΕΕ, με βάση μια σειρά οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων στο Internet.

Ο νόμος υπαγορεύει πως όταν μια ιστοσελίδα έχει έδρα στην ΕΕ ή απευθύνεται σε κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης, πρέπει να δηλώνει το ότι χρησιμοποιεί cookies στους επισκέπτες της. Πρέπει να εξηγεί τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί cookies και να ζητήσει την άδεια του επισκέπτη πριν δημιουργήσει cookies στο σύστημά του.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

Με αυτό τον τρόπο, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε

Vid : Αποθηκεύει το αναγνωριστικό (id) του κάθε επισκέπτη και χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.
Consent: Αποθηκεύει την έγκριση κάθε επισκέπτη σχετικά με την τοποθέτηση cookies στο φυλλομετρητή (browser) του.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Safari for iPad and iPhone
Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας να ελέγχετε τον χειρισμό από την Εταιρεία μας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ο οποίος θα χαρεί να σας βοηθήσει:

Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@kravmagapro.gr ή
Επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στη διεύθυνση Λεύκης 8, Άνω Τούμπα, ΤΚ 54351, Θεσσαλονίκη.