Συνοδών Ασφαλείας ( Bodyguard )

Η ΚΜΡ σε συνεργασία με τον "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΦΡΟΥΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ " PROFESSIONAL BODYGUARD SCHOOL P.B.S. εκπαιδεύει άτομα που θέλουν να εργαστούν ως Συνοδοί Ασφαλείας (Bodyguard) ή εν ενεργεία Συνοδούς Ασφαλείας που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Στα προγράμματα που μπορεί να συμμετέχει είναι:
VIP Protection Basic Level Training
VIP Protection Advance Level Training
Risk - Protection PRACTICAL TRAINING
Risk - Close Protection Driving Tactics
VIP Protection Professional Level