Επιδοτούμενες ( ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ )

Είναι μόνο για εταιρείες που μπορούν να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ και επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στην Ασφάλεια-Αυτοάμυνα-Αυτοπροστασία Α.Α.Α.

Είναι ολοκληρωμένη εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει Πρακτικά και Θεωρητικά μαθήματα.