Ομαδικές Εκπαιδεύσεις

Κάθε άτομο που είναι πάνω από 12 χρονών μπορεί να συμμετέχει στις εκπαιδεύσεις KRAV MAGA της KMP σε οποιαδήποτε σχολή υπάρχει αναγνωρισμένος εκπαιδευτής της. Η διδασκαλία γίνεται με βάση την ύλη της Ομοσπονδίας, η οποία είναι διαφορετική σε κάθε επίπεδο εκμάθησης (Basic-Advance)