Ατομικές Εκπαιδεύσεις

Αφού πρώτα έρθει σε επαφή ο ενδιαφερόμενος με την ΚΜΡ, μπορεί να εκπαιδευτεί ατομικά (personal) ή ακόμη και σε μικρές ομάδες, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτά τα μαθήματα η ύλη που διδάσκεται γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του ενδιαφερομένου.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα επιλογής προγράμματος προπόνησης όπως αύξηση ταχύτητας, αντοχής, δύναμης κτλ.

Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν σε σχολή ή σε ιδιωτικό χώρο που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Τα άτομα που εκπαιδεύονται ατομικά έχουν την δυνατότητα να πιστοποιηθούν, με βάση την ύλη που διδάχτηκαν.

Τα ατομικά μαθήματα γίνονται μόνο από ειδικούς εκπαιδευτές της ΚΜΡ οι οποίοι έχουν τελειώσει την ανάλογη εκπαίδευση (Personal Trainer Instructor KMP).