Ειδικού Σκοπού

Αυτές απευθύνονται κυρίως σε ομάδες και οργανισμούς που ανήκουν στο χώρο της Ασφάλειας όπως Σώματα Ασφαλείας, εταιρείες security, εκπαιδευτικούς φορείς Στελεχών Ασφαλείας ΙΕΚ, ΚΕΚ κτλ.

Επίσης η ΚΜΡ συμμετέχει σε προγράμματα για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας (trafficking) και εκφοβισμού (bullying).